beluchter voor schoon water

Vijveronderhoud voor bedrijven en overheid

Een goede waterkwaliteit is essentieel voor vissen en de natuurlijke omgeving. Aquastyle adviseert en helpt bedrijven en gemeenten bij het gezond en algenvrij houden van grote waterpartijen, bijvoorbeeld in parken en bij bedrijfsgebouwen. Met onze jarenlange ervaring op het gebied van watermanagement en als leverancier van het “Clear Lake System” van Oase geven wij garantie op helder water.

Oplossingen voor schoon en helder water

Oase Clear Lake System

Met het “waterkeeper system” van Oase voorziet Aquastyle in een professionele aanpak voor helder water en watervormgeving. Deze aanpak richt zich op het bijsturen van de zuurgraad (pH) en hardheid van het vijverwater.

Beluchting bij zuurstofgebrek

Bij veel problemen in het water speelt zuurstof(gebrek) een belangrijke rol. Door gebrek hieraan ontstaat veralging en bodemslibvorming. Zuurstofgebrek kan verholpen worden door inzet van een beluchter die zorgt voor stevige watercirculatie en toevoeging van zuurstof zodat afbraak (oxidatie) plaatsvindt. Snelle inzet van een beluchter voorkomt sterfte van vissen en draagt bij aan een gelijke watertemperatuur. Er zijn beluchters met decor (fonteinbeluchters) en zonder decor (horizontale beluchters). Bij grotere vijvers kunnen er meerdere geplaatst worden. Een beluchtingsfontein, eventueel mooi verlicht, is direct een sfeermaker en visitekaartje voor de omgeving.

Beluchters kunnen zelf of door ons geplaatst worden. Daarnaast verrichten we indien gewenst ook het jaarlijks onderhoud. Neem contact op voor een deskundig advies.

Voorbeelden van beluchters

Anti-alg

Overmatige algengroei komt vaak door overbemesting. De belangrijkste voedingsstof (mest) die dit veroorzaakt is fosfaat en stikstof. Zodra fosfaten en stikstof minder in het water aanwezig zijn vermindert de groei van algen. Hiertoe kunnen Anti-alg middelen worden toegepast.

Brandweerbekkkens

Voor het schoon en helder houden van water in brandweerbekkens wordt de anti-alg Ocion PX 10 toegepast. Dit middel mag alleen gedoseerd worden in afgesloten water (dus niet in buitenwater).

Afbraak bodemslib

Bodemslib ontstaat door neerslag van blad en afval van vissen en vogels. Een teveel aan bodemslib in een vijver zorgt voor verslechtering van de waterkwaliteit. Het water wordt troebel door opwerveling van bodemdeeltjes en waterplanten kunnen zich niet goed ontwikkelen. Daarnaast neemt het water teveel voedingsstoffen op uit het bodemslib. Bij warm weer kan er stank ontstaan en soms is er sprake van vissterfte door gebrek aan zuurstof.

Uitbaggeren is een van de mogelijkheden om bodemslib te verwijderen, echter dit verstoort de rust en de waardevolle samenstelling van de vijver. De afbraak van bodemslib kan worden bevorderd door toepassing van beluchters. Met het inbrengen van bacteriën wordt de afbraak van dode biomassa nog sneller uitgevoerd.

Hulp of advies nodig bij het helder en schoon houden van uw vijver? Neem contact op: